تیم ما

تیم فروش حرفه ای:
ارائه ایده حرفه ای و مشاوره به مشتریان، برای کمک به شما در پیدا کردن چه مقدار و نوع بلند کردن اجسام مناسب برای نیاز شما.
تیم فنی Surport:
هر مورد نیاز فنی، بدون توجه به آن بزرگ است یا کوچک، تیم فنی ما نیاز تجزیه و تحلیل و ایجاد یک feedbakc جزئیات به مشتریان.
کیفیت تیم کنترل:
هر محصول خواهد بود چک توسط تیم کنترل کیفیت ما، به مطمئن شوید که تمام محصولات را لیست مشکل در کنترل مانوئل کیفیت ندارد.
پس از تیم فروش:
این تیم خواهد خدمات پس از فروش کار را برای شما، آنها را به سرعت ارائه راه حل برای جزئیات سوال و یا مشکل شما مواجه شده اند.