วิธีความเร็วสูงก่อสร้าง

แอพลิเคชันบล็อกห่วงโซ่

ห่วงโซ่บล็อกที่ใช้ในการก่อสร้าง

การก่อสร้างทางสูงเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากลักษณะการก่อสร้างของทางความเร็วสูงและความต้องการของการจัดตำแหน่งของสะพานสูงท่าเรือหลายคนได้ปรากฏตัวในการก่อสร้างทางด่วน

เพื่อแก้ปัญหาการก่อสร้างที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละท่าเรือวางคานแบนไปตามสะพานและแขวนสองห่วงโซ่บล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มจากการเอียงและการรักษาเสถียรภาพ