đội của chúng tôi

Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp:
Cung cấp ý tưởng chuyên nghiệp và tư vấn cho khách hàng, để giúp bạn tìm ra những gì về số lượng và loại nâng phù hợp cho yêu cầu của bạn.
Đội ngũ kỹ thuật surport:
Mỗi yêu cầu kỹ thuật, không có vấn đề gì nó là lớn hay nhỏ, Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ phân tích yêu cầu và thực hiện một feedbakc chi tiết cho khách hàng.
Đội Quản lý chất lượng:
Mỗi sản phẩm sẽ được kiểm tra bởi đội Quản lý chất lượng của chúng tôi, để đảm bảo tất cả các sản phẩm sẽ không có danh sách vấn đề về kiểm soát chất lượng Manuel.
Sau khi nhóm bán hàng:
Nhóm này sẽ xử lý dịch vụ hậu mãi cho bạn, họ sẽ nhanh chóng cung cấp giải pháp chi tiết cho câu hỏi hoặc vấn đề bạn đang phải đối mặt.