cách xây dựng tốc độ cao

ứng dụng khối chuỗi

Chuỗi Khối sử dụng trong xây dựng

xây dựng đường cao tốc là một nội dung quan trọng trong việc phát triển đất nước. 

Do những đặc điểm xây dựng các đường cao tốc và các yêu cầu của sự liên kết của nó, nhiều cầu-bến tàu cao đã xuất hiện trong việc xây dựng các đường cao tốc.

Để giải quyết vấn đề xây dựng, ở trung tâm của mỗi bến tàu, đặt một chùm phẳng dọc cầu và treo hai khối chuỗi để ngăn chặn nền tảng này từ nghiêng và ổn định.